Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem e-mailových novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s naším prohlášením k ochraně osobních údajů a zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme sportovní klub Divers Dream - Praha., IČ 27689247, se sídlem Hazlov 253, 351 32 Hazlov, Česká republika. Vydáváme neperiodické newslettery elektronické formě i na webu, provozujeme webové prezentace www.diversdream.cz, www.uwps.cz a www.kurzy-potapeni.cz.
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 732 584 696 (v pracovní dny, pondělí–pátek, 9–18 hod.), na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to zejména z následujících důvodů:

• vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• poskytování služeb, plnění smlouvy
Tedy například pro zasílání newsletteru apod. Vaše osobní údaje jsou nejčastěji v rozsahu (od jedné do více položek, dle konkrétní služby): e-mail, jméno a příjmení, adresa, telefonní či faxové číslo, platební údaje jako číslo účtu, a další údaje, které jsou nutné pro vaši identifikaci nebo je nám sdělíte dobrovolně; kromě toho získáváme některé údaje automaticky tím, že vyplníte formulář nebo danou službu využijete, takovými údaji jsou například IP adresa, čas návštěvy či odeslání, soubor cookies apod.

• marketing a zasílání e-mailových newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu, kdy je nejčastěji otevíráte apod. využíváme za účelem přímého e-mailového marketingu – zasílání obchodních sdělení. Odesílatelem všech sdělení je vždy náš sportovní klub Divers Dream - Praha. Jste-li naším členem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky, informace a reklamní sdělení zasílané námi zajímají.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu po dobu deseti let od vašeho souhlasu.
Jestliže s námi aktivně (prokliknutím, odpovědí) či pasivně (otevřením e-mailu) komunikujete, prodlužujeme dobu zpracování vašich údajů o další dva roky od posledního okamžiku takové komunikace. Dobu a/nebo účel zpracování můžete okamžitě omezit tím, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.
Uvedené platí, pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek a cílení reklamy vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to např. tyto společnosti:

- Česká pošta, s. p., a další doručovatelé zásilek
- poskytovatelé internetového připojení a hostingu
- účetní a auditorské společnosti
- banky, které vedou naše účty, a poskytovatelé platebních služeb
- portál Seznam, Facebook, Google, Amazon a další poskytovatelé webových služeb

(Je možné, že se v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při jejich výběru na ně budeme klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.)

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě jednoho měsíce, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Abychom měli jistotu, s kým skutečně komunikujeme, můžeme po vás vyžadovat přiměřené ověření vaší identity.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup. Informace vám dodáme ve strojově čitelné podobě, za kterou považujeme i prostý textový soubor se znaky ASCII ve znakové sadě pro systémy Windows, kompatibilní s naprostou většinou dnes dostupných technických prostředků.

Právo na výmaz („být zapomenut“)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (tzv. být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Stejně tak přistupujeme k informacím, které dokládají zaslání určitého zboží nebo služby, tj. splnění objednávky. Proto v případě vašeho požadavku vždy vymažeme pouze ty osobní údaje, které výše uvedeným nejsou vázány.

Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o konkrétních bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.